Zmysł
profilaktyka

Jak wyglądają testy dla kierowcy zawodowego? Czy możemy odwołać się od takiego orzeczenia?

Każdy kto stara się być zawodowym kierowcą musi przejść różne badania, by mieć pozwolenie na to, by pracować w tym zawodzie. Z czym wiążą się takie testy psychotechniczne kierowców? Jakie rzeczy sprawdzają?


badanie wzroku

Z jakiego powodu komputerowe badanie widzenia może okazać się niebezpieczne?

Nasz wzrok jest jednym z najbardziej istotnych zmysłów, jednak dla większości ludzi jest aż tak oczywisty, że ani wyjątkowo o niego nie troszczą się, ani też nie uzmysławiają sobie, jak wielkie mogłyby być rezultaty zupełnej choćby jedynie częściowej straty widzenia.


Z jakiego powodu komputerowe badanie widzenia może okazać się niebezpieczne?

Może się tak stać ze względu na różne choroby, jednak na szczęście nie ma to miejsca zbyt często.