Jak udzielać pomocy w sytuacji wypadku drogowego? Jak zareagować, ażeby pomóc, a nie spowodować większej krzywdy poszkodowanemu?defibrylator
W tym samym czasie, gdy utrzymujesz drożność dróg oddechowych poszukaj odpowiedniego oddechu. Jak to wykonać? Najkorzystniej oceniaj wzrokiem (zobacz więcej - laserowa korekcja wzroku opole) ruchy klatki piersiowej, nasłuchuj przy ustach poszkodowanego różnych szmerów oddechowych, jednocześnie próbuj wyczuć ruch powietrza na swoim policzku. Jednakże, bardzo ważne jest, aby zawsze mieć konieczny sprzęt w razie, gdy coś się wydarzy. To apteczka pierwszej pomocy - zobacz produkty. Chociaż niekiedy może i przydałyby się defibrylatory, lecz sama apteczka posiada tyle potrzebnych rzeczy, iż nie ma zagrożenia, że czegoś będzie brakować, kiedy nadejdzie moment krytyczny. Pamiętajmy jednak, ażeby sprawdzać apteczkę, czy wszystko jest w zgodzie z terminem ważności. Niekiedy bowiem jest tak, że nieużywana apteczka to przeterminowane rzeczy. Tak więc, sprawdzajmy ją co pewien czas.
2023-02-14 08:27:09
1 2