Niezawodny sposób na usunięcie jednego z najbardziej istotnych zagrożeń

Większość czasu spędzamy w zamkniętych biurach, często także przy komputerze. Nawet po wyjściu z biura wciąż jesteśmy w zatłoczonym i pełnym smogu mieście, więc jesteśmy poniekąd skazani na jego klimat.
Zdjęcie tatr


A jak ogólnie jest wiadome, ilość jonów dodatnich ma niezwykle niekorzystny wpływ na ludzkie zdrowie. Na szczęście jest jednak pewien niezawodny sposób, w który możemy samodzielnie choć trochę polepszyć sytuację.


kieliszek


Jest nim kupno urządzenia pod nazwą jonizator otoczenia. Dzięki jego pracy moglibyśmy się poczuć tak, jakbyśmy byli w środku puszczy lub blisko wodospadu. W tego typu miejscach powietrze jest bardzo korzystne dla dróg oddechowych. Na większe oddziaływanie wymienionych wyżej jonów dodatnich, podatne są zwłaszcza osoby, które pracują przy komputerze albo oglądają telewizję. W korzystny sposób na sumę ładunków elektrycznych w otoczeniu przyczynia się również to, że miejsce, w którym zamieszkujemy to często dawne suche bagna lub wysypiska odpadków. Mówiąc krótko, obecne w otoczeniu jony dodatnie powodują, że powietrze, którym oddychamy nie jest tak dobre, jak jakie być powinno. Efektem działania jonów dodatnich są różnego typu problemy zdrowotne m.in. astma, infekcje dróg oddechowych czy migrena.


jonizator


Odwrotnością tych jonów są oczywiście jony ujemne, nazywane też jako "życiodajne". Mają one niezwykle dobry wpływ na rozwijanie się wszystkich żywych organizmów: ludzi, zwierzaków czy też roślin.


1 2