Fizjoterapia - opis kierunku!

Fizjoterapia to lekarski kierunek powiązany z ochroną zdrowia, eliminacją skutków lub łagodzeniem konsekwencji choroby, zapobieganiem jak też przywracaniem sprawności w przeciągu całego życia. Fizjoterapia jest sferą poznania akademickiego a także działalności praktycznej, umiejscowiona w dziedzinie nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej. W związku z tym jej miejsce w systemie nauk znajduje się między teorią kultury fizycznej a naukami lekarskimi, bez względu od rozkładu nauk i ich segmentacji.

masaż
Fizjoterapia korzysta z wiedzy z dyscypliny nauk o kulturze fizycznej, głównie z zakresu metodyki, metod działania terapeutycznego, edukacji leczniczej, promocji zdrowia, a także profilaktyki niepełnosprawności jak też aktywności ruchowej a także sportu osób nie w pełni sprawnych. Kierunek fizjoterapia korzystając z nauk behawioralnych umożliwia odgadnąć kompleksowość procesów psychologicznych oraz społecznych wpływających na osobę zdrową i niepełnosprawną, interakcji z chorym, pracownikami, rodziną pacjenta. Natomiast fizjoterapia (zobacz fizjoterapeuta wrocław) w systemie ochrony zdrowia korzysta z dorobku nauk zdrowiu publicznym, działając w zakresie promocji zdrowia, w szerokim zakresie zrozumianej profilaktyki, udzielając świadczenia fizjoterapeutyczne pacjentom w rozmaitym wieku, rozmaitym rozpoznaniem a także w rozmaitych warunkach.

Pozostałe artykuły

Usługi, które dają nam kontrolę nad zdrowiem.

Dermatolog
Nienaganny stan zdrowia wymaga regularnych badań lekarskich, dzięki którym możemy mieć świadomość, że posiadamy pod kontrolą wszystkie procesy jakie zachodzą w organizmie. Zważywszy na dużą istotę wszelkich badań, rzetelne wyniki są nam niezbędne nie tylko w życiu osobistym, ale także zawodowym. Sporo pracodawców wymaga od pracowników wyników świadczących, że stan zdrowia danej osoby pozwala na wykonywanie poszczególnych obowiązków.


Kierunek fizjoterapia (Studia fizjoterapia) to profil dla ludzi aktywnych, preferujących pracę z ludźmi. Od dobrego fizjoterapeuty wymaga się odpowiedzialności, pomysłowości, prędkich i trafnych decyzji jak też co najważniejsze - wytrwałości, zrozumienia chorej osoby i chęci niesienia pomocy. Fizjoterapeuta powinien być otwarty, bez trudu nawiązywać kontakt z pacjentem i jego środowiskiem i mieć predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi niepełnosprawnymi. Absolwent uczelni fizjoterapii w stopniu licencjata dysponuje wiedzą w zakresie fizykoterapii, w szerokim zakresie pojmowanych nauk humanistycznych, społecznych. Absolwent umie odwołać się do pozyskanej wiedzy i stosować ją przy podejmowaniu decyzji zawodowych. Stosuje także ogólną wiedzę z rozmaitych dyscyplin przy realizowaniu działań zawodowych.
1 2