W jaki sposób leczy się otyłość?

Otyłość aktualnie jest problemem dotyczącym znacznego odsetka ludności. Skutki tego stanu rzeczy są niezbyt pozytywne. Człowiek z otyłością będzie miał problemy z poruszaniem się o własnych siłach. W niektórych przypadkach człowiek będzie znajdować się tylko w pozycji leżącej, bowiem nie będzie już w stanie ruszyć się z łóżka. Z kolei im większy stopień otyłości, tym większa liczba różnego rodzaju chorób może z tego wyniknąć.
Bierze się to przykładowo z tego, że otłuszczone organy wewnętrzne nie mogą prawidłowo działać. Osoby otyłe mają także zwykle duży poziom cholesterolu, co także może przynieść groźne dla życia konsekwencje. Istnieje dużą liczbę sposobów Zwalczania otyłości. Zwykle mówi się o możliwości odchudzania się, jednak w sytuacji dużej otyłości czasami staje się to niemożliwe. Niezbędne staje się wykorzystanie metod bardziej zaawansowanych, na przykład przy użyciu środków farmakologicznych lub poprzez operację.

Zmniejszenie żołądka
Jedną z dość często wykorzystywanych sposobów pozbywania się otyłości jest operacja zmniejszenia żołądka. Jej skuteczność jest oceniana jako duża, w większości przypadków również zabieg nie wywołuje późniejszych powikłań. Dzięki zmniejszeniu żołądka z otyłości mogą wyjść osoby nawet w bardzo niebezpiecznych przypadkach. Ten sposób jest stosowany w przypadkach, gdy ludzie otyli nie są w stanie wstać z łóżka. W ten sposób można stracić nawet do stu kilogramów w czasie kilku lat.
Kiełbasa ostrołęcka z salsą paprykową
Wielu ludziom ta metoda wręcz uratowała życie, ponieważ otyłość na takim poziomie grozi groźnymi chorobami oraz przykładowo zawałem serca.

Bajpasy i opaska
Istnieją również inne metody inwazyjne, które chwali sobie wiele osób. Należy do nich założenie specjalnej opaski na żołądek. Ucisk, jaki ona stwarza wywołuje zmniejszenie apetytu i szybsze osiągnięcie sytości.
1 2