Jak często można zmieniać lekarza pierwszego kontaktu oraz kiedy zrobimy to bezpłatnie?

Jeżeli mamy jakiekolwiek problemy zdrowotne, musimy posiadać lekarza rodzinnego. W Polsce działa powszechny system opieki zdrowotnej, w jego ramy wchodzi prawo do wszystkich świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.


Tego typu zakres usług zagwarantuje nam każda przychodnia.
gabinet dentystyczny


W zakres takich świadczeń wliczają się wszystkie świadczenia medyczne.

Ten artykuł posiada ciekawe informacje na opisywany temat - jeśli chcesz zdobyć większą ilość wpisów, to odwiedź stronę apteka we franczyzie, która opisuje zbliżone zagadnienia.

Mamy zapewnioną profilaktykę oraz leczenie. O takie usługi moglibyśmy starać się w wybranej przez siebie przychodni. Dowolna osoba, której należą się świadczenia medyczne w publicznej służbie zdrowia, może wybrać doktora, pielęgniarkę jak również położną. Ograniczony jest dostęp do takich specjalistów, jacy zawarci są w ubezpieczeniu zdrowotnym pacjenta. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może być zmieniony tylko dwa razy w roku. Wszystkie kolejne zmiany będą kosztować 80 zł. Gdy zmienimy miejsce zamieszkania, także usługa zmiany doktora będzie również darmowa.


Kiedy chcemy wybrać doktora, musimy złożyć deklarację, jaką dostać możemy w dowolnej przychodni. Jeśli chodzi o publiczną opiekę zdrowotną, to można wybierać te przychodnie, które mają podpisaną umowę z NFZ. Z wszystkimi detalami odnoszącymi się sporządzenia deklaracji można zapoznać się na stronie online NFZ-tu. Wypełniając formularz należy podać takie dane osobiste jak imię i nazwisko, PESEL czy płeć ubezpieczonego. Kiedy pacjentem jest osoba, która się uczy, wówczas w formularzu powinien wypełnić ponadto numer telefonu oraz miejsce zamieszkania.


1 2