6 zalet dopasowanej rehabilitacji

Fizjoterapeuta jest specjalistą, który zajmuje się wykonywaniem zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu, rehabilitacji, również przeciwdziałaniu.
Zadaniem terapeuty jest przerwanie postępujących zmian w układzie, udoskonalenie techniki motorycznej, także działalność profilaktyczna, poprzez stosowanie właściwych zabiegów fizjoterapeutycznych, masaży i treningów.

Zaczynając pracę z pacjentem, fizjoterapeuta powinien brać pod uwagę każde przeciwwskazania zdrowotne do wkroczenia danej kuracji, również w stosowny sposób zestawiać treningi i zabiegi, ażeby odniosły celowy wynik.

rehabilitacja
Fizjoterapeuta (www.vivamedica.pl/?onas) powinien być postacią szczerą, spokojną, potrafiącą prędko nawiązać kontakt ze swoim pacjentem. W celu postępów w fizykoterapii wielkie znaczenie ma niejednokrotnie ośmielanie chorego i pobudzanie do wykonywania zaleconych treningów i zabiegów, nawet jeżeli czynią ból . Fizjoterapeuta winien być osobą wytrwałą, która do każdego podchodzi indywidualnie. Jako że w swej profesji, jaką jest fizjoterapia (więcej w temacie) - w wielu przypadkach pracuje z ludźmi starszymi, czy niepełnosprawnymi powinien umieć wzbudzić w nich wiarę i mieć do nich stosowne podejście.

Sens rehabilitacji we współczesnym , starzejącym się społeczeństwie jest olbrzymie, uzupełnia bowiem leczenie farmakologiczne i operacyjne, stanowi istotę rehabilitacji i jest nie do zastąpienia w profilaktyce wielu chorób, ponieważ zapobiega powikłaniom i wspiera normalne procedury obronne ustroju . Stanowi również podwalinę działania przyspieszającego regenerację sił po wysiłku fizycznym.

Fizjoterapeuta wykonuje fach leczniczy, jaki nastręcza całkowitej fizycznej i umysłowej techniki, nieodzownej do nawiązania i podtrzymywania kontaktów z chorymi i przeprowadzania wielu różnych zabiegów w przebiegu terapii.

1 2