Obręb nieodzownych badań dla kierowców


kierowca prowadzący samochód
Kierowca przeprowadzający transport drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia, czy też braku przeciwwskazań do czynienia pracy na posadzie kierowcy. Badania lekarskie pretendentów na prawo jazdy i badania kierowców realizują wyłącznie lekarze upełnomocnieni do badań kierowców.
2019-07-27 07:27:06
1 2