Rehabilitacja stawu skokowego czyli jak najskuteczniej pomóc przy obrażeniu tego mechanizmu kostno-stawowego.

Anatomia obywatela od lat intryguje naukowców z różnorakich specjalizacji życia. Dzięki dużemu postępowi technicznemu i medycznemu, które przyzwalają na coraz bardziej wnikliwe obeznanie ludzkiej konstrukcji. Mimo to ciągle jest jeszcze dużo do odkrycia, ponieważ sporo układów w ludzkim organizmie funkcjonuje w sposób bardzo złożony.

rehabilitacja
Złożony mechanizm ludzkiego ciała

Do jednych z najmocniej złożonych struktur w ludzkim ciele zalicza się staw skokowy. To staw, który scala kości stopy oraz podudzia. Na jego konstrukcję składają się oprócz kości mięśnie okołostawowe, torebka stawowa oraz układ więzadeł. Rozdziela się on również na staw skokowy górny oraz dolny, który ponadto dzieli się na staw skokowy przedni i tylni. Oba te stawy współdziałają ze sobą podczas ruchu i chodzenia. () Jedną z najczęstszych pobudek wizyt u specjalisty są aktualnie urazy stawu skokowego. Staw ten wystawiany jest na sporo bolesnych urazów takich jak skręcenie najczęściej polegające na kontuzji więzadeł, zwichnięcie a nawet złamanie. Zazwyczaj narażeni na nie najbardziej są sportowcy, z ich powodu na ogół wyłączeni są ze sportowej aktywności.

Leczenie stawu skokowego

Pozostałe artykuły

Leczenie dolegliwości swojego wzroku i oczu

badanie wzroku
Czy myślałeś kiedyś nad tym, jak to jest być ślepym? Z wszystkich naszych zmysłów wzrok jest najbardziej istotny. Dlatego każdy powinien raz na pewien czas chodzić na kontrole, by osłonić się przed fatalnymi w skutkach chorobami.


Nieodpowiednie leczenie urazów stawu skokowego doprowadzić może do jego złego działania, niestabilności a także zwyrodnień. W sytuacji, gdy tylko coś dzieje się z tym stawem należy udać się jak najszybciej do doktora. W takiej sytuacji potrzebna będzie rehabilitacja stawu skokowego. Rehabilitacja ta polega na wielu różnych działaniach zależnie od kategorii kontuzji. Może redukować się do leczenia zachowawczego polegającego na kilkudniowym odpoczynku, umieszczeniu kończyny z obrażeniem w stabilizatorze czy podaniu lekarstw.
1 2