Dokonanie doboru lekarza, pielęgniarki, lub też położnej

W kraju jest obowiązkowy powszechny system zdrowotny, a w jego zakresie każdemu należy się prawo do darmowej podstawowej ochrony zdrowotnej.


W odcinek podstawowej opieki zdrowotnej wchodzą liczne świadczenia lecznicze, zarówno profilaktyczne, diagnostyczne, jak i medyczne.
Dokonanie wyboru lekarza, pielęgniarki, bądź też położnej odbywa się poprzez wypełnienie właściwej deklaracji, jaką otrzymać można w przychodni Medicus. Każdy, komu należy się świadczenie lecznicze w ogólnej służbie zdrowia, może wybrać swojego doktora, pielęgniarkę, a także położną. Wybór jest zawężony do tych specjalistów, którzy mieszczą się w ubezpieczeniu zdrowotnym pacjenta. Lekarz rodzinny, pielęgniarka, czy też położna może być zmieniona bezpłatnie jedynie dwa razy do roku. W wypadku zmiany miejsca zamieszkiwania, czy zmiany lekarza z powodów które nie zależą od pacjenta opłata nie jest pobierana.


medicus


Do odcinka działalności lekarza należy planowanie i zrealizowanie opieki medycznej nad pacjentem w warunkach ambulatoryjnych i w domu, a również koordynuje on udostępnianie świadczeń zasadniczej opieki zdrowotnej. W owym celu współdziała z pielęgniarką, także położną, pielęgniarką środowiskową, oraz innymi świadczeniodawcami w celu realizacji wymogów leczniczych pacjenta.


Szklanka wody


Doktora POZ dla dziecka, lub doktora rodzinnego najodpowiedniej wybrać i odwiedzać jeszcze przed urodzeniem.


1 2