Dokonanie doboru lekarza, pielęgniarki, lub też położnej

W kraju jest obowiązkowy powszechny system zdrowotny, a w jego zakresie każdemu należy się prawo do darmowej podstawowej ochrony zdrowotnej.


W odcinek podstawowej opieki zdrowotnej wchodzą liczne świadczenia lecznicze, zarówno profilaktyczne, diagnostyczne, jak i medyczne.


Dokonanie wyboru lekarza, pielęgniarki, bądź też położnej odbywa się poprzez wypełnienie właściwej deklaracji, jaką otrzymać można w przychodni Medicus. Każdy, komu należy się świadczenie lecznicze w ogólnej służbie zdrowia, może wybrać swojego doktora, pielęgniarkę, a także położną. Wybór jest zawężony do tych specjalistów, którzy mieszczą się w ubezpieczeniu zdrowotnym pacjenta. Lekarz rodzinny (zobacz lekarz rodzinny z Bolesławca), pielęgniarka, czy też położna może być zmieniona bezpłatnie jedynie dwa razy do roku. W wypadku zmiany miejsca zamieszkiwania, czy zmiany lekarza z powodów które nie zależą od pacjenta opłata nie jest pobierana.


medicus


Do odcinka działalności lekarza należy planowanie i zrealizowanie opieki medycznej nad pacjentem w warunkach ambulatoryjnych i w domu, a również koordynuje on udostępnianie świadczeń zasadniczej opieki zdrowotnej. W owym celu współdziała z pielęgniarką, także położną, pielęgniarką środowiskową, oraz innymi świadczeniodawcami w celu realizacji wymogów leczniczych pacjenta.


Szklanka wody


Pozostałe artykuły

Czy powiemy, w jakim momencie sięgać po diohespan max?

diohespan max
Nasze nogi co dzień wykonują bardzo ciężką pracę, ponieważ nie dosyć, że zmuszone są unieść cały nasz ciężar, to jeszcze dość często wystawione są na dodatkowe przeciążenia, na chodzenie po schodach, a nierzadko także na kilkugodzinne stanie.


Doktora POZ dla dziecka, lub doktora rodzinnego najodpowiedniej wybrać i odwiedzać jeszcze przed urodzeniem.
1 2